Aviz juridic

GDPR

 1. Informații generale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru RAVETRIP088 S.R.L, așa că acordăm o atenție deosebită protecției confidențialității Vizitatorilor care accesează site-ul www.infinite088.com, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de către o terță parte sau către la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest sens, vă rugăm să citiți cu atenție termenii următoarei Politici de confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a înțelege cum vor fi tratate informațiile dumneavoastră.

Această Politică este o notă informativă și explică practicile online ale  RAVETRIP088 S.R.L, în ceea ce privește aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care vă bucurați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site-ului  RAVETRIP088 S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de RAVETRIP088 S.R.L, se va desfășura întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal specifice fiecărei țări în care operează  RAVETRIP088 S.R.L.

Prin această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, RAVETRIP088 S.R.L, dorește să informeze Vizitatorii despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, le utilizează și le prelucrează, precum și despre scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin această Politică și despre drepturile de care beneficiază.

Menționăm că, în legătură cu RAVETRIP088 S.R.L, această Politică este valabilă și se aplică atât în ​​legătură cu site-ul web, cât și în legătură cu paginile de social media asociate cu marca și numele nostru, inclusiv, dar fără a se limita la, Instagram (https://www. instagram.com/infinitedeals/), Facebook (https://www.facebook.com/infinitedeals/).

Ca urmare a vizitei Site-ului nostru, a obținerii de produse sau a interacțiunii cu RAVETRIP088 S.R.L prin orice metodă sau mijloc de comunicare, precum e-mail, telefon sau rețele sociale, fiecare persoană vizată confirmă că este de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord și nu doriți să acceptați informațiile, situațiile și/sau condițiile descrise în Politică, vă rugăm să părăsiți Site-ul și să nu accesați produsele furnizate.

 1. Definiții

În cadrul acestei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, expresiile menționate mai jos vor avea următoarele semnificații:

Consimţământ

reprezintă orice manifestare a voinței libere, specifice, informate și fără ambiguitate a persoanei vizate, prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Date personale

este orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, specifice acestuia identitate fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială

Operato

reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Persoana vizata

reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de RAVETRIP088 S.R.L, în calitate de operator, cum ar fi abonații, potențialii clienți sau vizitatorii site-ului

Politica de confidențialitate/Politica

reprezinta nota informativa care include prevederile descrise in acest document si este completata cu Termenii si Conditiile Site-ului, precum si cu Politica de Cookies si poate fi identificata si ca Politica de Protectie a Datelor.

Politica de cookie-uri

este furnizarea de informații cu privire la fișierele „cookie” pe care le colectează Site-ul nostru, precum și comunicarea scopurilor pentru care sunt utilizate și completează această Politică, precum și Termenii și Condițiile Site-ului

Prelucrare

înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea de către transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

RAVETRIP088 S.R.L, / noi / nouă / al nostru

Vă informăm că dreptul de proprietate asupra domeniului și proprietar al magazinului nostru virtual, www.infinite088.com, corespunde persoanei autorizate Matei Corvin (Persoană Contact), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Ion Creangă, nr. 5A, Câmpina, Județ Prahova. Reg.com.: J29/2020/2006CIF: 19034420 email: infinitedeals088@hotmail.com.

Regulamentul GDPR / GDPR

reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene la 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare. Directiva 95/46/CE, cunoscută și sub denumirea de Regulamentul general privind protecția datelor

Site-ul/site-ul nostru web

înseamnă site-ul web www.infinite088.com, orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile rețelelor sociale asociate cu RAVETRIP088 S.R.L, inclusiv, dar fără a se limita la, Instagram, Facebook, Youtube

Termeni și condiții

reprezinta furnizarea de informatii privind utilizarea site-ului nostru, relatia cu RAVETRIP088 S.R.L, colaborarea si acordurile incheiate intre dumneavoastra si RAVETRIP088 S.R.L, ca urmare a accesarii site-ului si obtinerii produselor furnizate, precum si conditiile care se aplica relatiilor juridice care apar între părți, inclusiv prin acorduri ulterioare Aici

Oaspete

reprezintă orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Vă informăm că dreptul de proprietate asupra domeniului și proprietar al magazinului nostru virtual, www.infinite088.com, corespunde persoanei autorizate Matei Corvin (Persoană Contact), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Ion Creangă, nr. 5A, Câmpina, Județ Prahova. Reg.com.: J29/2020/2006, CIF: 19034420 email: infinitedeals088@hotmail.com.

În calitate de operator de date cu caracter personal, RAVETRIP088 S.R.L este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin și pe care le colectează direct sau din alte surse. Precizăm că pentru a asigura protecția și prelucrarea în siguranță a datelor dumneavoastră, RAVETRIP088 S.R.L a depus toate eforturile pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice rezonabile și adecvate.

 1. Responsabil cu protecția datelor (DPO)

RAVETRIP088 S.R.L, nu are nicio obligație legală de a numi un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. În consecință, orice solicitare în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie adresată la datele de contact menționate mai sus.

Dacă aveți nelămuriri, întrebări, observații sau plângeri cu privire la această Politică sau la utilizarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, ne puteți trimite oricând cererea dumneavoastră la adresa de e-mail: infinitedeals088@hotmail.com.

 1. Care sunt datele dumneavoastră personale pe care le procesăm?

În funcție de produsele și caracteristicile pe care doriți să le accesați sau să le achiziționăm, va trebui să colectăm, să folosim, să stocăm și/sau să transferăm anumite date personale.

Datele dumneavoastră personale care vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • datele de identificare, cum ar fi numele și prenumele, numele de utilizator, data nașterii, sexul, țara etc.;
 • contacte, cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • date financiare și comerciale, cum ar fi informații legate de plăți sau cardul sau contul bancar, datele cardului bancar, informații despre produsele achiziționate, detalii privind plățile de la și către persoana în cauză;
 • date tehnice, cum ar fi adresa IP (protocol de internet), datele de conectare, tipul și versiunea browserului, locația și setările fusului orar, pluginurile pentru browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest Site și contul utilizatorului;
 • datele de profil, cum ar fi numele de utilizator, parola, comenzile plasate, istoricul privind produsele achiziționate, răspunsurile date la diverse întrebări sau sondaje;
 • date statistice și de marketing, precum informații privind utilizarea Site-ului și a produselor furnizate, preferințele privind primirea materialelor de marketing și mijloacele de comunicare preferate;
 • date agregate, cum ar fi colectarea, utilizarea și partajarea anumitor date statistice sau demografice. Datele agregate pot proveni din date cu caracter personal, dar nu sunt considerate „date cu caracter personal” în sensul legii, deoarece aceste informații nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. În situația excepțională în care datele agregate sunt combinate sau corelate cu datele personale în așa fel încât să fie posibilă identificarea directă sau indirectă, datele combinate rezultate vor fi tratate de  RAVETRIP088 S.R.L ca date cu caracter personal, care vor fi utilizate în modul descris în această Politică. .

În cazul în care nu doriți să ne furnizați informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția asupra posibilității ca este posibil să nu puteți accesa anumite funcții, să cumpărați produsele furnizate, să vă abonați, să vă creați și/sau să vă accesați contul al utilizatorului, este posibil să nu putem încheia contracte sau colaborări necesare ulterior sau să nu putem răspunde solicitărilor dumneavoastră.

RAVETRIP088 S.R.L poate deține date cu caracter personal ale persoanelor vizate atât ca urmare a interacțiunii directe, cât și prin obținerea lor indirectă sau prin tehnologie.

De exemplu, RAVETRIP088 S.R.L va primi date personale despre dumneavoastră în următoarele situații:

 • a comanda;
 • crearea unui cont de utilizator;
 • subscriptie la stiri;
 • trimiterea unui e-mail sau a unui mesaj privat pe rețelele sociale;
 • comentând pe platformele sociale, etichetându-ne în postări sau partajând conținutul nostru.
 1. Principii privind prelucrarea datelor

RAVETRIP088 S.R.L se angajează să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • procesate corect, legal și transparent;
 • colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • corecte și actualizate;
 • păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult decât este necesar în raport cu scopul prelucrării;
 • prelucrate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie intacte, confidențiale și disponibile.
 1. Temeiul juridic și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a vă putea oferi produsele noastre sau pentru a încheia eventuale contracte de colaborare ulterioare, trebuie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu sau reședința, codul numeric personal, seria și numărul buletinului sau cărții de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv a celor de natură fiscală. Pentru îndeplinirea anumitor obligații impuse de autoritățile fiscale în legătură cu facturarea, rambursarea anumitor sume, plata comisioanelor pentru afiliere de marketing sau raportarea anumitor informații către autorități,  RAVETRIP088 S.R.L poate solicita și prelucra o serie de date cu caracter personal, precum numele , prenume, adresa de domiciliu sau reședința, codul numeric personal, seria și numărul buletinului sau cărții de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în unul sau mai multe scopuri specifice.

RAVETRIP088 S.R.L se bazează pe consimțământ doar în scopuri de marketing direct, caz în care acesta este solicitat în mod expres. Ca atare, în anumite cazuri, datele personale vor fi utilizate în scopul a) potențialei transmiteri de buletine informative sau alte mesaje de marketing, de informare sau comerciale; b) posibila participare la diverse concursuri sau promotii.

 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț pentru desfășurarea obiectului de activitate. O astfel de situație va ține cont și de analiza interesului dumneavoastră, precum și de faptul că drepturile și libertățile fundamentale nu sunt afectate. Interesul legitim poate fi reprezentat de Cirnu Corina (persoană de contact) asigurarea unei funcționalități corecte a Site-ului, precum și a unei îmbunătățiri permanente a experienței vizitatorilor Site-ului.

Procesarea formularului pentru achiziționarea unui produs din prima pagină a Site-ului sau din secțiunea „Magazin” și procesarea formularului pentru accesarea cărții electronice gratuite

Infinite088 va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare pentru a plasa o comandă pentru achiziționarea unui produs sau în secțiunea corespunzătoare pentru a obține o carte electronică gratuită, disponibilă pe site, exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date personale prin intermediul site-ului www.infinite088.com, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile acestei Politici de protecție a datelor aparținând Infinite088.

Infinite088 se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate într-un alt scop decât cel pentru care au fost transmise, cu excepția cazului în care va fi necesar, în mod rezonabil, să fie utilizate în alt scop, compatibil cu cel al prelucrării inițiale sau dacă există este consimțământul dumneavoastră expres de a le folosi în alte scopuri.

Prelucrare în scopuri de facturare

Infinite088 va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea și plata produsului dorit sau prin trimiterea unui mesaj sau e-mail ulterior prin care comunicați datele firmei plătitoare, fiind folosite datele personale furnizate. exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră și pentru a vă trimite factura pentru produsul achiziționat.

Procesor de plăți

Pentru a implementa plăți pe site-ul nostru web, Infinite088 utilizează furnizori externi de procesare a plăților. În legătură cu procesarea plăților în acest context, nu procesăm și nu reținem date sau informații personale precum detaliile cardului de credit/debit cu care se face plata. Aceste informații vor fi furnizate direct de către dvs. procesatorului de plăți Netopia Payments sau prin contul dvs. Paypal, iar utilizarea acestor date este guvernată de politicile de protecție a datelor ale furnizorilor, care pot fi consultate aici și aici.

Prelucrare în scopul înregistrării ca Utilizator

Pentru a accesa produsele digitale „Game Changer Video Course” și „Smart Money – abonament academie online”, este necesar ca Utilizatorul să își creeze un cont. În această situație, Infinite088 va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de creare a contului și autentificare, cum ar fi datele de contact și datele de identificare, pentru a vă înregistra ca Utilizator și, ulterior, vă permite să accesați contul.

În calitate de Utilizator, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea contului și a datelor personale prelucrate prin transmiterea unei cereri către Infinite088, prin metodele de comunicare agreate și prezentate.

Prelucrare în scopul trimiterii Newsletter-ului

Dacă v-ați dat acordul pentru a vă abona la newsletter-ul  Infinite088, precizăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și utilizate în scopul de a vă trimite diverse informații din aria noastră de activitate, informații despre posibile campanii și/sau mesaje de marketing. .

Menționăm că Infinite088 își rezervă dreptul de a selecta abonații cărora le va trimite newslettere, precum și dreptul de a elimina din baza de date orice membru care și-a exprimat anterior consimțământul. Exercitarea acestor drepturi poate fi efectuată fără niciun alt angajament din partea R Infinite088 și fără nicio notificare prealabilă în acest sens.

Prelucrare pentru a răspunde solicitărilor

În situația în care ne contactați prin trimiterea unei cereri, notificare, întrebare sau mesaj de orice fel, Infinite088 va colecta și prelucra datele personale pe care le-ați comunicat și poate solicita furnizarea de date cu caracter personal suplimentare, pentru a răspunde solicitării adresate și pentru a rezolva eventuala situație sau problemă expusă.

Contactând Infinite088 prin oricare dintre metodele furnizate, prin comunicări mediate sau directe, inclusiv prin utilizarea platformelor sociale, înțelegeți și vă exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile acestei Politici de confidențialitate.

Prelucrare în scopul soluționării cererilor legale

Infinite088 poate colecta, procesa și transmite informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile de reglementare, agenții de aplicare a legii sau alte entități, în următoarele situații:

 • ca răspuns la o cerere de natură juridică, în care se poate considera, cu bună-credință, că legea impune acest fapt;
 • atunci când se consideră că, cu bună-credință, este necesar pentru a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată sau necorespunzătoare a oricărui material care ne aparține, orice încălcare a termenilor și condițiilor sau politicilor noastre sau în cazul alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja (inclusiv drepturile, proprietatea sau materialele noastre), dumneavoastră și/sau alții, inclusiv ca parte a investigațiilor sau anchetelor inițiate de autoritățile de reglementare.

Informațiile referitoare la datele personale pe care le primim de la sau despre dumneavoastră pot fi accesate, prelucrate și stocate pe o perioadă mai lungă de timp, în situația în care acestea fac obiectul unei solicitări legale sau al unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau al altor tipuri de investigații cu privire la posibile încălcări ale termenilor și condițiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni posibilele vătămări.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului  Infinite088 pot fi dezvăluite și/sau transferate către terți numai în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a face acest lucru, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Infinite088 de a face acest lucru.

Cu titlu de exemplu, Infinite088 poate furniza date cu caracter personal diverselor organe ale sistemului judiciar, precum procurori, politie, instante sau alte organe competente ale statului, in baza si in limita prevederilor legale si in urma formularii unei cereri exprese.

Vă rugăm să rețineți că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră depuse la plasarea unei comenzi și achiziționarea unui produs sau accesarea secțiunii gratuite de eBook a Site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a vă dezvălui datele personale. partenerilor cu care  Infinite088 colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii  Infinite088.

De exemplu, Infinite088 ar putea transmite datele personale colectate către diferiți parteneri, precum furnizori de servicii IT (cloud, hosting) sau de telecomunicații, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate sau servicii juridice.

Cu toate acestea, Infinite088 a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Infinite088 se asigură, în limite rezonabile, că datele personale colectate nu vor fi transmise în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în cazul în care va exista un transfer de date către țări terțe din SEE,  Infinite088 se va asigura că transferurile sunt legitime și că se vor baza pe consimțământul expres al persoanei în cauză sau pe o altă bază acceptată legal.

Informațiile controlate de Infinite088 pot fi transferate, transmise sau stocate și procesate în SEE sau în alte țări decât țara dvs. de reședință, în scopurile descrise în această Politică. În astfel de cazuri, observăm că folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile de adecvare emise de Comisia Europeană în ceea ce privește anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și catre alte tari.

 1. Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri web și sponsori

Site-ul www.infinite088.com poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale  Infinite088.

Vă rugăm să luați în considerare și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Infinite088 nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile transmise sau colectate de acești terți.

De asemenea, în situațiile în care interacționați cu Infinite088 prin intermediul rețelelor sociale, vă rugăm să rețineți că și alte terțe părți pot avea acces la datele personale furnizate, precum Facebook sau Instagram.

 1. Prelucrare automată a datelor. Cookie-uri

Site-ul web www.infinite088.com folosește identificatori cookie.

Aspectele legate de utilizarea identificatorilor de cookie-uri sunt guvernate de Politica privind cookie-urile, care este parte integrantă a acestei politici și a Termenilor și condițiilor site-ului și o completează. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii privind cookie-urile. 

În calitate de persoană vizată, aveți opțiunea de a vă exercita dreptul de a dezactiva modulele cookie, așa cum este menționat în secțiunea privind drepturile dumneavoastră.

 1. Stocare a datelor

Infinite088 poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, necesare îndeplinirii scopurilor declarate sau considerate rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale, procese și/sau investigații Infinite088 pot necesita, de asemenea, păstrarea anumitor date personale pe care ni le-ați furnizat.

În general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care ni le-ați furnizat, pentru a vă satisface nevoile, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

În acest moment, ne referim la următoarele criterii pentru determinarea duratei de stocare a datelor:

 • Daca ne-ati furnizat informatii pentru obtinerea produselor furnizate de  Infinite088, prin plasarea unei comenzi, vom colecta si prelucra date personale in scopul onorarii comenzii, precum si indeplinirii obligatiilor contractuale si/sau legale. Astfel de date personale stocate în bazele noastre de date vor fi șterse din evidențe în termen de maximum 5 (cinci) ani de la data ultimei comenzi, cu excepția datelor personale necesare din punct de vedere financiar și contabil, care vor fi prelucrate și stocate. pentru perioada stabilită de lege.
 • Dacă ne-ați furnizat informații pentru a vă crea și a accesa contul de utilizator pentru a accesa produsele digitale „Game Changer Video Course” și „Smart Money - abonament academie online”, vom colecta și prelucra date personale în scopul de a recunoaște și permiteți accesul la cont. Ținând cont de posibilitatea permanentă de accesare a contului și de vizionare a cursurilor video, acordată pe o perioadă nelimitată, astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate în bazele noastre de date până în momentul în care anulați abonamentul lunar sau anual sau până în momentul în care decideți că dvs. nu mai doriți să aveți cont și trimiteți-ne o cerere de ștergere a datelor dumneavoastră personale.
 • Dacă ne-ați furnizat informații pentru încheierea oricăror contracte ulterioare sau acorduri de colaborare, vom colecta și prelucra date cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și/sau legale. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară îndeplinirii obiectului contractului și îndeplinirii oricăror obligații legale care decurg din acesta. De exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.
 • Dacă v-ați exprimat opțiunea de a vă abona la newsletter-ul  Infinite088, vom colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite diverse informații din zona noastră de activitate, informații referitoare la posibile campanii și/sau mesaje de marketing. Astfel de date vor fi prelucrate și stocate până când decideți să vă dezabonați, folosind una dintre opțiunile oferite în acest scop.
 • Dacă ne contactați cu anumite întrebări sau solicitări, vom colecta și prelucra date cu caracter personal pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară procesării cererii și soluționării acesteia, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la ultima corespondență trimisă.
 • În cazul cookie-urilor utilizate, acestea sunt stocate pe computer atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pe care le îndeplinesc (de exemplu cookie-uri pentru sesiunea de autentificare în cont) și pentru o perioadă determinată în conformitate cu reglementările și ghidurile uzuale. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica privind cookie-urile de pe site-ul nostru.
 1. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi, în conformitate cu GDPR, cu privire la datele personale pe care Infinite088 le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate: aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face gratuit. Dacă aveți nevoie de copii suplimentare ale informațiilor furnizate deja, este posibil să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative ale furnizării informațiilor. Este posibil ca cererile vădit nefondate, excesive sau repetate să nu primească răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau depășite și/sau complete dacă sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori este posibil să fie nevoie să vă păstrăm datele din motive legale sau legale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le folosim sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
 • acuratețea datelor este contestată de persoana vizată (dvs.), pe o perioadă care permite operatorului ( Infinite088) să verifice corectitudinea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată (dvs.) se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării acestora;
 • operatorul ( Infinite088) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dvs.) pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale;
 • persoana vizată (dvs.) s-a opus prelucrării pe baza unor motive legitime din partea operatorului ( Infinite088), pe baza verificării faptului că motivele legitime ale operatorului ( Infinite088) depășesc pe cele ale persoanei vizate (dvs.).
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a muta, copia sau transfera datele care vă interesează din baza noastră de date în alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate ușor accesibile.
 • Dreptul de opozitie: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în cazul în care o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul anterior retragerii acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de  Infinite088. În România, acest organism este reprezentat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are sediul în București, bld. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 și are următoarele date de contact: telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesul nostru legitim sau al unei terțe părți: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (drept de dezabonare): aveți posibilitatea, permanent și complet, de a vă dezabona de la newsletter-ul nostru sau de a ne cere să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, fie accesând linkul de dezabonare inclus în e-mailuri, fie trimițând către  Infinite088 un e-mail prin care se solicită ștergerea din baza de date.
 • Dreptul de a dezactiva Cookie-urile: aveți posibilitatea, parțial sau total, de a dezactiva cookie-urile. Setările browserului de internet sunt de obicei programate implicit pentru a accepta cookie-uri, dar le puteți modifica cu ușurință accesând și modificând setările browserului. Pentru mai multe detalii, vizitați Politica de cookie-uri.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în legătură cu datele personale pe care Infinite088 le prelucrează trimițând o simplă solicitare către  Infinite088, la datele de contact furnizate. Într-o astfel de situație, s-ar putea foarte bine să vă solicităm dovada identității dumneavoastră.

Precizăm că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. In anumite situatii pot exista si exceptii, astfel ca fiecare cerere primita va fi analizata pentru a decide daca este justificata sau nu. Dacă cererea este întemeiată, aceasta va fi soluționată conform solicitării. Dacă cererea este nefondată, o vom respinge și, dacă este cazul, vă vom spune motivele respingerii, precum și drepturile pe care le mai aveți.

Infinite088 va lua toate măsurile pentru a răspunde solicitărilor în maximum 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, în anumite situații și ținând cont de diferite împrejurări, acest termen poate fi prelungit, în funcție de complexitatea cererii, de numărul mare de solicitări primite, de imposibilitatea identificării solicitantului în perioada optimă sau de așteptarea unor răspunsuri de la alte organe. .

În cazul dezabonării de la mesajele de marketing, vă rugăm să rețineți că această dezabonare nu se aplică și datelor personale pe care ni le-ați furnizat în alt scop, de exemplu atunci când ați solicitat un produs de la  Infinite088.

 1. Securitatea prelucrării

InfiniteDeals a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a vă proteja datele personale împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare sau dezvăluire necorespunzătoare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii  Infinite088, precum și orice terți care acționează în numele și în numele  Infinite088, sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile acestei Politici de protecție a datelor.

Pentru a garanta protecția oferită cu privire la datele personale pe care le prelucrăm, Infinite088 a implementat măsuri precum adoptarea unor politici dedicate de prelucrare a datelor și protecția sistemelor cu privire la posibilele accesări neautorizate, a procedat la minimizarea și limitarea datelor pe care le prelucrează. , a procedat la restricționarea accesului la datele prelucrate, a folosit tehnologii pentru asigurarea securității datelor și a instruit personalul și colaboratorii cu privire la legislația aplicabilă.

Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că pot apărea și evenimente nedorite, care pot duce la diverse incidente sau breșe de securitate. În astfel de situații, vom urma procedura de raportare și sesizare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a reduce efectele incidentului și pentru a readuce situația la starea de normalitate în care se afla anterior.

 1. Disclaimer

Site-ul InfiniteDeals poate conține link-uri către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea  RAVETRIP088 S.R.L, nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu poate fi făcută responsabilă pentru conținutul, reclamele, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri -hate. RAVETRIP088 S.R.L, nu va fi responsabilă pentru pierderea datelor cu caracter personal, pentru orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau pentru alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la site-urile respective.

Ca atare, RAVETRIP088 S.R.L vă încurajează și vă sfătuiește să citiți și să vă familiarizați cu Politicile de confidențialitate existente ale oricărui site web și/sau aplicație pe care o accesați înainte de a furniza date personale.

 1. Actualizare a Politicii privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să rețineți că această Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului www.infinite088.com. Deci este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.infinite088.com dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii acestei Politici sunt interpretați în conformitate cu legea aplicabilă.